Κα88ταγραφή.PNG

Διαχωριστής Αμαλγάματος Hydrocyclone Iso 4 (Iso amalgam separator) Version for Turbo-Jet 1 modular 

Χειρουργική αναρρόφηση Turbo - Jet 1

Motor protected by a thermal device.
Output power 0.42 kW – 4 A, maximum fl ow 650 l/min, maximum
operating head for continuous service 1300 mm H 2 O.
For one surgery.
Sound pressure level with canalized air 61 dB (A).
W= 540 mm D= 450 mm H= 380 mm
Net Weight= 24 kg Gross Weight= 29 kg

Κωδικός

Item 029615