Διαχωριστής αμαλγάματος Cattani Hydrocyclone Iso 4

Components: Hydrocyclone, outlet connector with pressure relief valve, fixing bracket.
Tested by TÜV according to ISO 11143 standard.

Κωδικός

Item 043365

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com